Oferta

Projektowanie i montaż

 • Zajmujemy się wykonawstwem instalacji fotwoltaicznych w sposób kompleksowy, od idei zaczynając, a na serwisowaniu kończąc.

 • Specjalizujemy się w montażu średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych (powyżej 10 kWp).

 • Wysoki standard świadczonych usług , który zapewnił nam oferty pracy na rynku niemieckim, oferujemy obecnie również w kraju.

 • Wykonujemy dla klienta kompleksową analizę techniczno – ekonomiczną z prognozą zysków.

 1. Sporządzamy dokładny raport sytuacji energetycznej klienta w celu przedstawienia idealnej i indywidualnie dopasowanej oferty, odpowiadającej rzeczywistym możliwościom i potrzebom – przed wykonaniem projektu instalacji fotowoltaicznej. Jest to niezbędne dla uzyskania oczekiwanego czasu zwrotu nakładów.
 2. Przeprowadzamy dokładne badanie istniejących poborów energii elektrycznej. Jest to niezbędne dla doboru mocy projektowanej instalacji.
 3. Na podstawie badania i utworzonego z niego raportu przygotowujemy ofertę uwzględniającą najwyższą ekonomikę inwestycji. Wymaga to zebrania bardzo wielu informacji, ale jest niezbędne do przygotowania prawidłowego projektu będącego podstawą wykonania instalacji spełniającej potrzeby klienta. W konsekwencji tych działań Instalacja PV uzyskuje optymalne zyski. Przy tej czynności, w większości sytuacji, jest możliwa dodatkowa redukcja kosztów, poprzez eliminację następujących składowych rachunków: zwyczajowych kar bądź zawyżonych opłat za moc zamówioną, opłaty za moc bierną, zbyt dużych kosztów energii czynnej.
 • Przygotowujemy projekty instalacji fotowoltaicznych.

Nasze analizy projektowe bazują na profesjonalnym programie projektowym PVSOL Premium 2017. Dzięki temu, jako nieliczni na rynku, znacząco obniżamy straty z tytułu zacienienia.
W rekomendacjach wskazujemy na proste metody redukcji obecnych kosztów, jako wstęp do wykonania samej instalacji fotowoltaicznej. Dosyć często te kompleksowe działania prowadzą do dużego spadku obciążeń finansowych, mimo raty kredytu inwestycyjnego za własną siłownię fotowoltaiczną.

 • Pomagamy w formalnościach niezbędnych do uruchomienia instalacji.

 • Analizujemy możliwości uzyskania dotacji czy finansowania a także podpowiadamy, jakie inne formalności i pozwolenia są wymagane oraz jak je uzyskać.

 • Dostarczamy moduły oraz osprzęt sprawdzonych już od wielu lat producentów.

 • Wykonujemy montaż, pomiary kontrolne i rozruch instalacji.

 • Świadczymy serwis (z nieinwazyjnym myciem paneli włącznie).

 • Ceny- negocjujemy indywidualnie.

Szkolenia

Od początku działalności stawialiśmy na profesjonalne kadry. Doświadczenia z wewnętrznych szkoleń w spółce niemieckiej pozwoliły zaoferować w Polsce sprawdzone w praktyce metody dydaktyczne.  Prowadzeniem szkoleń z zakresu fotowoltaiki zajmujemy się od ponad 4 lat. Nasz sposób prowadzenia zajęć jest bardzo pozytywnie odbierany przez kursantów. Uczestnicy szczególnie cenią sobie praktyczne podejście do omawianych zagadnień i udostępnioną szeroką gamę otwartych zewnętrznych baz danych. O wysokim poziomie prowadzonych szkoleń i trafnym doborze metod przekazu świadczy zdawalność egzaminu w UDT przez uczestników naszych szkoleń.

W latach ubiegłych, szkolenia prowadziliśmy we współpracy z firmami ON, Res Trainer, Solwis, Vertigo Green.

Prowadzimy również szkolenia w ramach środków KFS)

Możemy przygotować program szkoleniowy profilowany, stworzony zgodnie z wymaganiami klienta i omawiający zagadnienia szczególnie go interesujące, dedykowane wybranej grupie kursantów. Nasze szkolenia skierowane są do dwóch głównych grup klientów.

Pierwszą tworzą:

 • Inwestorzy
 • Doradcy inwestycyjni
 • Analitycy bankowi
 • Urzędnicy odpowiedzialni za programy wsparcia w dziedzinie OZE.

Drugą tworzą:

 • Sprzedawcy
 • Instalatorzy
 • Projektanci systemów PV

Jesteśmy wpisani, jako jednostka szkoleniowa, do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, posiadamy odpowiedni sprzęt, oprogramowanie, wiedzę i umiejętności interpersonalne.

Na szkoleniu główny akcent kładziemy na właściwości i warunki pracy układów, arkusze kalkulacyjne opłacalności budowy instalacji PV, błędy powstałe na etapie projektowania i wykonawstwa rzutujące na opłacalność oraz czas zwrotu inwestycji.

Udzielamy rabatów grupowych już od trzeciego kursanta. Cena szkolenia jest zależna od programu i zapotrzebowania klienta. Zajęcia teoretyczne możemy zrealizować w siedzibie zamawiającego bądź w jego w pobliżu

Raporty z zakresu analizy opłacalności instalacji PV i analizy technicznych możliwości obiektu

Przed przystąpieniem do inwestycji należy zapoznać się z możliwościami zarówno technicznymi – Czy mogę założyć instalację na posiadanym terenie, dachu oraz z możliwościami finansowymi – Kiedy otrzymam zwrot poniesionych nakładów?. Podczas inwestycji w instalację PV należy wziąć pod uwagę szereg różnych czynników. Przykładowo. Złe warunki techniczne, do których należą między innymi azymut ustawienia budynku, mogą znacząco obniżyć przychody z instalacji bądź nawet uniemożliwić jej położenie. Natomiast możliwość otrzymania dotacji skróci czas zwrotu inwestycji jednak dotacje są bardzo rygorystycznie rozliczane pod względem produktywności instalacji. Zbyt niska produktywność może być przyczyną do konieczności zwrotu otrzymanej dotacji.

Aby uniknąć takich właśnie sytuacji, oferujemy usługę sporządzania raportów z analizą opłacalności instalacji PV i możliwości technicznych. Cena raportu uzgadniana jest z klientem i uzależniona od nakładu czasu i potrzebnych do zdobycia informacji. Raport zawiera dane z programu projektowego PV SOL 2017 wraz z pełną analizą zacienienia. Dla jej wykonania po wprowadzeniu do aplikacji położenia, wymiarów obiektów zacieniających, program wylicza zasięg cienia w całym roku. Dzięki temu możliwa jest racjonalna selekcja nieekonomicznych obszarów pod planowana inwestycję. Dodatkowo sporządzamy arkusz kalkulacyjny z przepływem środków uwzględniający między innymi nakłady ponoszone na niezbędne ubezpieczenia, przeglądy itp.

Doradztwo techniczne

Aby mogli Państwo uzyskać pewność, co do standardu posiadanej bądź planowanej przez Państwa instalacji, proponujemy usługę doradztwa technicznego.
Większość działających na rynku projektantów skupia się często na samym doborze parametrów elektrycznych. Występuje tu stosunkowo najmniej błędów krytycznych. Bezustannie natomiast pomijana jest analiza zacienienia i prawidłowości posadowienia stelaża. Skutkuje to często kilkunasto procentowym obniżeniem wydajności układu. Kolejnym niedociągnięciem są zwyczajne błędy wykonawcze, które w znacznym stopniu przyczyniają się do spadku wydajności.
Dlatego z całą stanowczością trzeba powiedzieć, że wbrew pozorom, instalacje fotowoltaiczne wymagają ogromnego doświadczenia na każdej fazie ich realizacji.
Kilka z najczęściej spotykanych błędów zostało opisane w naszym artykule zamieszczonym w numerze kwartalnika Polski Instalator Numer Specjalny 3/2015

Zakres Usługi ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb i informacji, jakie klient chce uzyskać. Oprócz sprawdzenia stanu posiadanej instalacji, przekazujemy instrukcję eksploatacji i konserwacji, jeśli nie została dostarczona przez dostawcę systemu. W przypadku stwierdzenia i ustalenia rażących błędów w efektywności działania systemu, powodujących niezaprzeczalne straty klienta, proponujemy ścieżkę dochodzenia roszczeń z powodu nieprawidłowo wykonanej instalacji. Dodatkowo doradzamy lub wykonujemy przebudowę instalacji dla poprawy sytuacji.