Porady i pytania

Ile kosztuje instalacja?

Nie można powiedzieć ile kosztuje instalacja „od ręki”. Cena jest uzależniona od kombinacji bardzo wielu danych. Między innymi od ceny komponentów, istniejącej sieci, istniejących zagrożeń itp. Przykładowa różnica między samym systemem posadowienia na dachu trapezowym a stelażem naziemnym, w trudnym terenie, może przekraczać 300%. Aby wycenić instalację należy wykonać najpierw dokładny zwiad techniczny.
W celu wstępnego oszacowania instalacji PV zachęcamy do kontaktu

Na co zwrócić uwagę wybierając firmę monterską?

Przede wszystkim na doświadczenie i referencje, ilość wykonanych instalacji, certyfikaty monterów, sprzęt, którym firma się posługuje. W Polsce do 2013 roku zamontowano mniej niż 5 megawatów instalacji. Od 2016 roku do połowy 2017 roku prawie 200. To oznacza, że blisko 90% obecnie działających firm ma jedynie jedno lub dwu letni staż. Należy szukać wykonawcy, który może udowodnić, co najmniej 3 – 5 letnie doświadczenie praktyczne.
Bardzo ważnym testem na dojrzałość techniczną może być poproszenie o poradę na temat doboru instalacji w terenie gdzie zacienienie poprzez obiekty otaczające może być znaczne. Zostało to szerzej poruszone w artykule. Jeśli kwestia utraty produkcji z powodu zacienienia nie zwróci uwagi osoby odpowiedzialnej za projektowanie absolutnie nie warto podejmować współpracy. W trudnych sytuacjach zacienienie może generować nawet kilkudziesięciu procentowe straty.
Profesjonalna firma w takiej sytuacji musi bazować na odpowiednim programie symulacyjnym wyliczającym położenie cienia w całym roku. Szacowanie takich strat ,,na oko” jest niedopuszczalne. Niestety bariera kosztowa związana z zakupem takiego narzędzia oraz niski stan świadomości o jego roli powoduje rzadkość jego stosowania.

Komu opłaca się instalacja?

To zależy od trzech podstawowych parametrów. Pierwszy oczywiście to cena samej instalacji. Ta silnie zależy, oprócz warunków technicznych, od skali inwestycji. Drugi to ułożenie instalacji – kąt wobec ziemi i ustawienie do południa. Przykładowo ten sam kilowat mocy zainstalowany pod kątem 35 stopni wobec ziemi i skierowany dokładnie na południe powinien wyprodukować około 1000 kilowatogodzin energii rocznie na większości obszaru Polski. Jednak, jeśli jednak w tym samym miejscu znajdzie się na wschodnim dachu pod kątem 45 stopni pozwoli uzyskać poniżej 800 kilowatogodzin. Lokalizacja również wpływa na wydajność. Lecz wbrew obiegowym opiniom dla ponad 90% obszaru Polski, jej wpływ decyduje o kilku procentach wydajności.
Istotne jest ile inwestor płaci za energię, bo to decyduje o oszczędnościach. W przypadku firm niezwykle ważne jest dobranie mocy instalacji tak, aby nie spowodować zbyt dużych chwilowych letnich nadwyżek odprowadzanych do sieci po bardzo niskiej cenie. Często należy wręcz pohamować zamiary inwestycyjne gdyż za duża instalacja będzie się zwracać znacznie dłużej.
Nasze aktualne analizy wskazują na oczekiwany czas zwrotu zawierający się miedzy 8 – 15 lat dla optymalnie zaprojektowanych i wykonanych siłowni. Nie można zapominać o ciągłym spadku cen samych komponentów. Jeszcze 3 lata temu dla tych samych warunków technicznych był szacowany na 13 – 20 lat. Oczywiście każde wsparcie w postaci dotacji może ten okres skrócić.

Czy należy myć moduły fotowoltaiczne?

Tak, moduły należy myć, jednakże częstość mycie uzależnione jest od warunków środowiska, im większe zapylenie tym częstsze mycie. „Oszczędzanie” na konserwacji prowadzi do obniżenia produkcji. Należy jednak zachować szczególną ostrożność w kwestii stosowanych środków chemicznych. Najbezpieczniej robić to wodą demineralizowaną lub czystą deszczówką. Należy unikać szoków termicznych spowodowanych chociażby polewaniem nagrzanego modułu zimną wodą. Szerzej na ten temat w artykule.

Dlaczego warto zainwestować w układ fotowoltaiczny?

Według informacji pochodzących z portalu gram w zielone, do roku 2022 musi być wyłączone ok. 20% obecnych elektrowni węglowych, gdyż są przestarzałe, nie nadają się do renowacji i absolutnie nie spełniają obecnych norm środowiskowych. Konieczne nakłady sięgają dziesiątek miliardów złotych i w obecnej sytuacji muszą zostać ściągnięte z rynku. Przy obecnych cenach energii elektrycznej, banki odmawiają finansowania nowych inwestycji związanych z budową elektrowni węglowych. Konieczny jest, co najmniej 20% – 30 % wzrost cen. Dlatego własna „elektrownia” to inwestycja w oszczędności w przyszłości.

Jaką dokumentację powinien otrzymać użytkownik po zakończeniu montażu instalacji PV?

Po zakończeniu montażu instalacji, instalator wykonuje testy i kontroluje działanie systemu, zapisuje wyniki testów na protokóle uruchomienia. Proces ten może trwać od kilku godzin do dni w zależności od wielkości instalacji PV. Protokół uruchomienia/odbioru powinien być podpisany przez uprawnioną osobę po stwierdzeniu, że praca systemu PV jest zadowalająca. Kopia protokółu należy do właściciela wraz z odpowiednimi certyfikatami zgodności i gwarancjami. Gwarancje dla każdej części systemu są przekazywane właścicielowi (zwykle są to gwarancje producentów). Również pełna instrukcja obsługi i konserwacji wraz z pełnym opisem systemu powinna być przekazana właścicielowi. Właściciel powinien wymagać gwarancji wydajności uruchomionego systemu PV. Instalator powinien określić zakładaną roczną produkcję energii systemu PV, wskazując minimalną ilość kWh, którą system powinien produkować rocznie. Umowa z instalatorem może zawierać zapisy określające jego odpowiedzialność w przypadku, gdy rzeczywista produkcja energii jest niższa niż podana w umowie.